Kalendarium - offentliga arrangemang


Föreläsning: Elisabeth Punzi om Sigmund Freud & Hilda Doolittle 
Hilda Doolittle (1886-1961), känd som H.D., var en framträdande poet i den modernistiska rörelsen. Hon omfamnade kvinnors ökande frihet, levde i polyamorösa relationer, och tänjde tillsammans med sin livskamrat Bryher på gränserna för genusuttryck, litterära och filmiska gestaltningar, och själva livet.

H.D. gick i psykoanalys hos Sigmund Freud och skrev om denna erfarenhet i boken Hyllning till Freud (Ellerströms förlag, 2015). Bryher gick i psykoanalys hos Hanns Sachs och stöttade den psykoanalytiska rörelsen ekonomiskt.

I detta öppna föredrag undersöker vi dialogen mellan Freud och H.D. och hur de närmar sig frågor om mysticism. Vi fokuserar också på hur H.D. och Bryher spred intresset för psykoanalys samt på deras centrala, men idag bortglömda plats, inom litteraturen och filmen.

Föreläsningen hålls av Elisabeth Punzi som är legitimerad psykolog samt specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi, har disputerat i psykologi, och är docent vid Institutionen för socialt arbete och Center för kritiska kulturarvsstudier.

Datum: Onsdag 15 februari.
Tid: kl 15:00.
Lokal: Göteborgs Litteraturhus.
Fri Entré.

Evenemanget arrangeras av Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys i samarbete med Folkuniversitetet  
Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys är en ideell sammanslutning som arbetar för att främja humanistisk bildning med perspektiv som utgår ifrån den psykoanalytiska tanketraditionen. Sedan starten 2008 har föreningen arrangerat öppna föreläsningar, studiecirklar, seminarier och andra evenemang i denna anda. Arrangemangens syfte är primärt att fördjupa kunskapen om psykoanalysen och dess filosofiska utgångspunkter men också att undersöka och kritiskt granska teoribildningen genom att sätta den i relation till andra vetenskaper, konst och kultur.