Kalendarium - offentliga arrangemang

Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys är en ideell sammanslutning som arbetar för att främja humanistisk bildning med perspektiv som utgår ifrån den psykoanalytiska tanketraditionen. Sedan starten 2008 har föreningen arrangerat öppna föreläsningar, studiecirklar, seminarier och andra evenemang i denna anda. Arrangemangens syfte är primärt att fördjupa kunskapen om psykoanalysen och dess filosofiska utgångspunkter men också att undersöka och kritiskt granska teoribildningen genom att sätta den i relation till andra vetenskaper, konst och kultur.
Hösten 2018 släppte föreningen sin femte publikation : Teknik - bortom optimism och misstro. Detta är en antologi baserad på föreningens föreläsningsserie från våren 2016.  Medverkande skribenter är Hjalmar Falk, fil. dr i idéhistoria, Thomas Karlsohn, docent i idéhistoria, Hans Ruin, professor i filosofi och Tobias Wessely, leg. psykolog och dessutom redaktör för publikationen. Volymen innehåller även bilder av konstnären Andreas Mangione.