Kalendarium - offentliga arrangemang

Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys är en ideell sammanslutning som arbetar för att främja humanistisk bildning med perspektiv som utgår ifrån den psykoanalytiska tanketraditionen. Sedan starten 2008 har föreningen arrangerat öppna föreläsningar, studiecirklar, seminarier och andra evenemang i denna anda. Arrangemangens syfte är primärt att fördjupa kunskapen om psykoanalysen och dess filosofiska utgångspunkter men också att undersöka och kritiskt granska teoribildningen genom att sätta den i relation till andra vetenskaper, konst och kultur.
Våren 2016 släppte föreningen sin fjärde publikation – Exilens språk – en antologi baserad på den föreläsningsserie föreningen anordnade hösten 2014. Boken innehåller fyra texter vilka närmar sig exilfrågan mot bakgrund av filosofi, litteraturvetenskap, psykoanalys och poesi. Texterna är skrivna av Marcia Sà Cavalcante Schuback, Peter Jansson, Per Magnus Johansson, Jilla Mossaed och Anders Olsson. Redaktör är Johannes Nordholm. Boken säljs via samladeskrifter eller adlibris och i samband med våra arrangemang.