Om föreningen

Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys är en ideell sammanslutning som arbetar för att främja humanistisk bildning med perspektiv som utgår ifrån den psykoanalytiska tanketraditionen. Sedan starten 2008 har föreningen arrangerat öppna föreläsningar, studiecirklar, seminarier och andra evenemang i denna anda. Arrangemangens syfte är primärt att fördjupa kunskapen om psykoanalysen och dess filosofiska utgångspunkter men också att undersöka och kritiskt granska teoribildningen genom att sätta den i relation till andra vetenskaper, konst och kultur.

Styrelse

Stadgar

Tobias Wessely, ordförande, ansvarig för psykoanalysseminariet, tobias@gffp.se
Jonas Dackman, vice ordförande, sekreterare, jonas@gffp.se
Göran Gustafsson, kassör, goran@gffp.se
Linus Bertilsson, ansvarig för filosofiseminariet, linus@gffp.se
Nadia Nasershirzadi, ansvarig för offentliga arrangemang, nadia@gffp.se
Johanna Sjöstedt, ledamot, johanna@gffp.se
Pablo Lerner, ledamot, pablo@gffp.se
Carl Magnus Juliusson, ledamot, cm@gffp.se

Stadgar