Om föreningen

Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys är en ideell sammanslutning som arbetar för att främja humanistisk bildning med perspektiv som utgår ifrån den psykoanalytiska tanketraditionen. Sedan starten 2008 har föreningen arrangerat öppna föreläsningar, studiecirklar, seminarier och andra evenemang i denna anda. Arrangemangens syfte är primärt att fördjupa kunskapen om psykoanalysen och dess filosofiska utgångspunkter men också att undersöka och kritiskt granska teoribildningen genom att sätta den i relation till andra vetenskaper, konst och kultur.

Styrelse

Stadgar

Tobias Wessely, ordförande, tobias@gffp.se
Johanna Sjöstedt, vice ordförande, ansvarig för offentliga arrangemang, johanna@gffp.se
Göran Gustafsson, kassör, goran@gffp.se
Pablo Lerner, ansvarig för psykoanalysseminariet, pablo@gffp.se
Jonas Dackman, sekreterare, jonas@gffp.se
Linus Bertilsson, ledamot, linus@gffp.se
Anne Haglind, ledamot, anne@gffp.se

Stadgar