Filosofiseminariet

Hösten 2015 startade Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys en ny seminarieverksamhet med tyngdpunkt på filosofiska texter. Den första terminen ägnades åt Hanna Arendts Människans villkor. Våren 2016 ägnades åt Platons dialoger: Gästabudet och Statsmannen, med seminariegäst Christine Quarfood, universitetslektor i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Hösten 2017 ägnades åt Walter Benjamins Passagearbetet. Cirkelledare var Hjalmar Falk, idéhistoriker vid Göteborgs universitet. Seminariet var därefter vilande.

Under hösten 2019 startade GFFP upp filosofiseminariet igen. Temat för hösten var Hegel i Paris: Psykoanalys, existentialism, politik. Under fem tillfällen diskuterades Hegel-renässansen i 1930-talets Paris, där den ryskfödde filosofen Alexandre Kojève höll sina inflytelserika föreläsningar om herre-slavdialektiken. Bland de som tog intryck fanns Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, liksom Jacques Lacan och Louis Althusser. Genom dessa författares Hegeltolkningar och med återblickar till Hegel själv, angreps ett idéhistoriskt viktigt problemkomplex med relevans för våra dagar. Seminariet fortsätter under våren 2020 med temat Hegel återvänder.

Nuvarande seminaria

Våren & hösten 2020: Hegel återvänder

(delar av våren ställdes in p.g.a. covid-19 och fortsatte under hösten)

Litteratur: Hyppolite, J. (1947) ”Genesis and Structure of Hegel's Phenomenology of Spirit. Fanon, F. (1952) ”Svart hud, vita masker”. "Hegel och Haiti", ur Att läsa Hegel (red. Anders Burman & Anders Bartonek, 2012). Adorno, T. (1963) "Skoteinos, or How to Read Hegel", ur Hegel: Three Studies. Zižek, S. (2012) ”Less than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism”. Litteratur: Malabou, C. (1996) ”The Future of Hegel”. Jean-Luc Nancy, J-L. (1997) ”Hegel: The Restlessness of the Negative”.

Onsdagen 4 mars
Litteratur: Hyppolite, J. (1947) ”Genesis and Structure of Hegel's Phenomenology of Spirit”.  
Seminarieledare: Linus Bertilsson.

Onsdagen 9 september
Litteratur: Fanon, F. (1952) ”Svart hud, vita masker”.
Seminarieledare: Johanna Sjöstedt.

Onsdagen 30 september
Litteratur: "Hegel och Haiti", ur Att läsa Hegel (red. Anders Burman & Anders Bartonek, 2012).
Seminariegäst: Carl Wilén, doktorand i sociologi vid GU

Måndagen 19 oktober
Litteratur: Adorno, T. (1963) "Skoteinos, or How to Read Hegel", ur Hegel: Three Studies.
Seminariegäst: Sven-Olov Wallerstein, professor i filosofi vid Södertörns Högskola.

Onsdagen 9 december
Litteratur: Zižek, S. (2012) ”Less than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism”.
Seminarieledare: Linus Bertilsson

Onsdagen 20 januari
Litteratur: Malabou, C. (1996) ”The Future of Hegel” och Jean-Luc Nancy, J-L. (1997) ”Hegel: The Restlessness of the Negative”.
Seminarieledare: Linus Bertilsson.

Tidigare seminaria

Hösten 2019: Hegel i Paris - Psykoanalys, existentialism, politik
 
Onsdagen 2 oktober
Litteratur: Kojèves ”Sammanfattande kommentarer till de sex första kapitlen av Andens
femenologi” som ingår i antologin Att läsa Hegel (2012) med Anders Burman och Anders
Bartonek som redaktörer.

Onsdagen 23 oktober
Litteratur: Avsnittet ”Herravälde och slaveri” ur Hegels Andens fenomenologi.
Seminariegäst: Hjalmar Falk, fil. dr. i Idé och lärdomshistoria.

Onsdagen 27 november
Litteratur: Jacques Lacan: "The Mirror Stage as Formative of the I Function" ur Écrits: The
First Complete Edition in English (2006). Jurgen Reeder, kapitlet "Förlust och identifikation"
ur Begär och etik (1990).

Onsdagen 11 december
Litteratur: utdrag ur Simone de Beauvoirs Det andra könet. Kapitlet "The Second Sex and the
Master-Slave Dialectic" i Nancy Bauers Simone de Beauvoir, Philosophy, and
Feminism (2001). Utdrag ur Michael Azars Sartres krig: människans frihet och slutet på
historien (2004).

Onsdagen 15 januari
Litteratur: kapitlet "Summary of the First Six Chapters of the Phenomenology of Spirit" ur
Alexandre Kojèves Introduction to the Reading of Hegel (1969), utdrag ur Francis
Fukuyamas The End of History and the Last Man (1992), samt kapitlet "Revolution and the
'End of History'" ur Fredric Jamesons The Hegel Variations: on the Phenomenology of
Spirit (2010).