Filosofiseminariet

Hösten 2015 startade Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys en ny seminarieverksamhet med tyngdpunkt på filosofiska texter. Den första terminen ägnades åt Hanna Arendts Människans villkor. Våren 2016 ägnades åt Platons dialoger: Gästabudet och Statsmannen, med seminariegäst Christine Quarfood, universitetslektor i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Hösten 2017 ägnades åt Walter Benjamins Passagearbetet. Cirkelledare var Hjalmar Falk, idéhistoriker vid Göteborgs universitet. Filosofiseminariet är vilande tills vidare.